Produktions- & miljöpolicy - Klädråd - Köpvillkor

TILL STUDION

Produktions- och miljöpolicy

ca.png

Changing attitudes strävar aktivt efter att på olika sätt bidra till en mer rättvis och jämställd värld. Fattigdom och utsatthet utgör riskfaktorer för exploatering samt har en nära koppling till klimatförändringar och en degraderad miljö.

Dessa fyra punkter utgör vår miljö- och hållbarhetspolicy samt är grunden för våra riktlinjer för ett miljömedvetet och hållbart arbete i Changing attitudes:


1

Vid interna och externa träffar/events så serverar/beställer vi alltid rättvisemärkta produkter i den mån det är möjligt, så som exempelvis kaffe och te som är Fairtrade-certifierade, då detta motverkar exploatering i produktionskedjan och säkerställer att människors grundläggande rättigheter tillgodoses. Vi uppmuntrar även våra medlemmar att på egen hand, i den mån det är möjligt, alltid välja Fairtrade-certifierade produkter.


2

Vid interna och externa träffar och events serveras/ beställs alltid vegetarisk kost, då bl a köttproduktion utgör en enorm ansträngning på miljön. Vi uppmuntrar även våra medlemmar att på egen hand, i den mån det är möjligt, alltid välja vegetariska produkter.


3

De produkter vi själva tar fram/beställer från leverantörer ska i den mån det är möjligt vara miljömärkta och socialt hållbart framtagna. Vi strävar efter att att alla våra produkter ska vara producerade med hänsyn till miljö och de mänskliga rättigheterna samt att de i den mån det är möjligt är Fairtrade-certifierade. Vi uppmuntrar även våra medlemmar att på egen hand, i den mån det är möjligt, alltid välja miljömärkta och socialt hållbart framtagna produkter.


4

Medlemmar och anställda ska resa medvetet. Vid interna och externa events reser vi på det sätt som bäst tar hänsyn till miljön, i den mån det är möjligt. Bor vi i närheten är promenad, cykel eller kollektivtrafik att föredra. När vi ska resa långt bör vi så långt det är möjligt prioritera kollektivtrafik, men resenärernas hälsa samt både tidsaspekten, kostnaden samt huruvida det är praktiskt pga exempelvis behovet att frakta monter, produkter m.m spelar naturligtvis in. Här finns utrymme för individuella avväganden.