Vi finns för att eliminera de attityder som leder till sexköp

 
 

Genom utbildning i skolan, på event och i media så utmanar vi de skadliga normer och ojämställda, sexistiska attityder som leder till sexköp.

 

Porr och sexköp

Var 10:e man i Sverige har någon gång betalat för sex. Sexköp är även en av de primära orsakerna till att sexhandel existerar.

Forskning indikerar starka orsakssamband mellan porrkonsumtion och sexuellt aggressiva attityder som i sin tur är en riskfaktor för sexualbrott. 

Att konsumera porr ökar dessutom den statistiska sannolikheten för sexköp, vilket är en av anledningarna till att Changing attitudes inkluderar porr i arbetet med att eliminera sexköp.

Andra anledningar är att porrkonsumtion har en inverkan på unga konsumenters hälsa; sexualitet, livsstil, relationer och attityder.

Tydliga krav för att uppnå vårt mål

Mål: Eliminera de attityder som leder till sexköp.
Krav: Vi har 12 krav för att uppnå vårt mål. Läs dessa här:

ca.png
 

För att förebygga exploatering i produktionskedjan så strävar vi alltid efter att våra produkter ska vara producerade på ett sätt som främjar miljö, hållbarhet, mänskliga rättigheter och hälsa.

 

Ett community för alla

Changing attitudes är en ungdomsorganisation som består av lokala CA-teams. Ett team är en grupp unga som i sin stad eliminerar de attityder som leder till sexköp. Teamens verksamhet drar organisationen framåt. HQ stöttar och servar teamens arbete. 

Årsmötet har högsta beslutanderätt där en demokratiskt vald representant från varje team har rösträtt. Alla medlemmar har närvaro- och yttranderätt. 

År 2018 uppgick medlemsantalet till 3 701 personer. Medlemskapet är gratis och gäller i ett år åt gången.

Changing attitudes finansieras bl a genom statsbidrag från MUCF.

Hela organisationen och den demokratiska processen granskas varje år av en auktoriserad revisor samt av MUCF. 

ca2.png

Stadgar för Changing attitudes

ca.png

Styrelse

Maria Ahlin
Ordförande

Elin Willinder
Vice ordförande

Gabriel Granberg

Amanda Frankner

Jonatan Ahlin