GDPR

Changing attitudes tar seriöst på medlemmars och kunders personliga integritet. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR*.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.